ANGST OG LETTERE DEPRESSIONSFORLØB

Et tilbud til dig, som er ramt af angst og/eller lettere depression, og som har behov for at blive præsenteret for en række teknikker og værktøjer, der vil støtte dig i processen på din vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder dig et rart og trygt miljø med kvalificerede medarbejdere, som har stor erfaring med at hjælpe mennesker med angst og lettere depression.

Formål med forløbet

Forløbet har som formål at give dig øget livskvalitet, og en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette ved at give dig indsigt og viden om angst og depression, ved at øge din psykiske robusthed, og ved at give dig reelle handlemuligheder.

Angst og depressions forløbet består af 4 elementer

• Du inviteres til en indledende samtale.

• Undervisning.

• Fysisk træning & afspænding.

• 3 individuelle coach-samtaler.

Der vil være max 10 deltagere på holdet.

Hent folder i PDF-format

Forløb i Skodsborg

Forløb i Aabenraa