EN BALANCERET TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDSMARKEDET

Virksomhedspraktik er et tilbud til dig, som i en kortere eller længere periode har været væk fra arbejdsmarkedet, og har behov for en tilbagevenden på skånsomme vilkår.

Formål med forløbet

Formålet med praktikken er at optimere dig i en jobsammenhæng, og at give dig de bedste kort på hånden i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi sigter efter at genetablere din arbejdsidentitet, og i fællesskab vil vi udarbejde en plan for tilbagevenden med størst muligt hensyn til dig og dit nuværende ressourceniveau.

Sådan foregår forløbet:

Du vil indledningsvis blive inviteret til en samtale med vores virksomhedskonsulent, for at se på det optimale virksomhedsmatch, i forhold til dine ressourcer og kompetenceprofil. Herefter påbegyndes praktiksøgningen.

Når mulig praktikvirksomhed er fundet, inviteres du med ud på arbejdspladsen, hvor du introduceres til stedet, og hvor vi bl.a. taler om mulige arbejdsopgaver, arbejdstider mm.

Viser det sig i løbet af praktikperioden, at virksomhedsvalget ikke matcher dine behov, er der mulighed for, i samråd med virksomhedskonsulenten og din sagsbehandler, at finde et andet praktiksted.

I forløbet vil der være en tæt opfølgning fra virksomhedskonsulentens side, både med fysisk fremmøde på virksomheden og pr. telefon.

Du kan også hente vores foldere om Virksomhedspraktik og Jobklar her:

Folder om Virksomhedspraktik

Arbejdsevnevurdering og fleksjob

Lehman & Partners arrangerer praktikker med henblik på afklaring af arbejdsevne. Vi hjælper borgere, der er godkendt til fleksjob med at finde egnet arbejdsplads.